Tag Archives: มิตรแท้ประกันกันภัย

  • 0
10 อันดับบริษัทประกันภัย ที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 2560

10 อันดับบริษัทประกันภัย ที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 2560

Category:ความรู้เรื่องประกันภัย Tags : 

นิตยสาร Brand Age ได้มีการจัดทำอันดับ บริษัทประกันภัย ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 10 อันดับ มาเป็นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ก็ติด 1 ใน 10 มาโดยตลอด

เราไปดูกันครับว่า 10 อันดับบริษัทประกันภัย ที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 2560 จะมีบริษัทใดเข้ารอบบ้างกันเลยดีกว่า

10 อันดับบริษัทประกันภัย ที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 2560

10 อันดับบริษัทประกันภัย ที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 2560

โดยการสำรวจนี้ ได้จัดให้มีการออกความเห็น จากประชาชนกว่า 1,300 คน จากทุกภูมิภาค ทุกอาชีพ ทุกระดับอายุ รายได้ เพื่อให้เป็นการสำรวจจาก ประชากรหลากหลาย ให้มากที่สุด

บริษัทมิตรแท้ประกันภัย ได้ติดอันดับ 3 จาก 10 อันดับประกันภัยที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในหมวดประกันภัย จากผลสำรวจ Brand Age 2017 Thailand’s Most Admired Brand ซึ่งถือว่ายังคงรักษาตำแหน่งแชมป์อันดับ 3 ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันที่ร้อนระอุของอุตสาหกรรมประกันภัย โดยปี 2017 เปอร์เซนต์ความน่าเชื่อถือของ มิตรแท้ประกันภัยอยู่ที่ 11.75% ขึ้นมาจากปี 2559 ที่มีอยู่ 7.75% และกำลังไล่เบียด สินมั่นคงประกันภัย ที่ได้อันดับ 2 มีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ 18.81 % ลดลงจากปี 2559 ที่มีอยู่ถึง 26.69%

การจัดอันดับ 2017 Thailand’s Most Admired Brand เป็นผลมาจากการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั่วประเทศ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การเคลมประกันที่ง่าย, ความมั่นคงของบริษัทและภาพลักษณ์ขององค์กร/แบรนด์, การให้บริการของตัวแทนประกันภัย, เบี้ยประกันที่ไม่แพง, ผลตอบแทนสูง, รูปแบบกรมธรรม์ที่หลากหลายและออกมาใหม่, ช่องทางในการชำระเบี้ยประกัน, การมีสาขาบริการทั่วประเทศและมีบริการ Call Center รวมถึงการเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร เป็นต้น

ซึ่ง Brand Age ถือเป็นเจ้าแรกที่ทำการสำรวจวิจัยเรื่องความน่าเชื่อถือของแบรนด์แบบครบวงจร คือ สำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ด้วยวิธีที่เชื่อถือได้ทางสถิติและสำรวจในสินค้าทุกประเภท ได้แก่ หมวดเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค, อาหารเครื่องดื่มและร้านอาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, IT & Digital, ยานยนต์, ธนาคาร ประกัน สถาบันการศึกษาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และวัสดุก่อสร้าง

การจัดอันดับ Thailand’s Most Admired Brand ได้ดำเนินการมากว่า 17 ปีแล้ว โดยได้รับความเชื่อถือจากบริษัทต่างๆ เอเจนซี่ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก กล่าวได้ว่าในปัจจุบันการจัดอันดับของ Thailand’s Most Admired Brand ได้ถูกนำไปใช้ เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งในด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์อย่างแพร่หลาย เพื่อสื่อสารถึงความน่าเชื่อถือกับผู้บริโภค

ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ก็จะติดอยู่ในกลุ่ม 5 อันดับแรกมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เป็นการยืนยันได้อย่างดีว่า บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ได้พัฒนา ทั้งการบริการ สินไหม เบี้ยประกันภัย ให้มีความทันสมัย ทันใจผู้ให้บริการมาโดยตลอด ดูได้จากตารางด้านล่างนี้ครับ

10 อันดับบริษัทประกันภัย ที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 2560

10 อันดับบริษัทประกันภัย ที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 2560