Tag Archives: ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 • 0

ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Category:ความรู้เรื่องประกันภัย Tags : 

ประเภทของ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตามข้อกำหนดของ คปภ จะมีให้ผู้เอาประกันเลือกได้หลายแบบ เพื่อให้ตรงกับ  ความต้องการ ในเรื่องของความคุ้มครอง วงเงินประกัน ค่าเบี้ยประกันภัย และตลอดจน อายุการใช้งานของรถของผู้เอาประกันภัยอีกด้วย เราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง

ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภท ดังนี้ คือ

ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

กรมธรรม์ประเภท 1 เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมรอบด้านมากที่สุด ได้แก่

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

และในการทำประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประเภท 1 แบบต่อเนื่องๆทุกๆปี บริษัทผู้รับประกันภัย ก็จะให้ส่วนลดแก่ลูกค้าอีกด้วย

***ในกรณีได้รับส่วนลดประวัติดี สามารถรับส่วนลดโดยมีหลักฐานประวัติดีแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับประกัน

กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

โดยกรมธรรม์ประเภท 2 นี้ ลูกค้าสามารถเลือกวงเงินทุนประกันภัย สำหรับรถยนต์ของตนเองได้ด้วย โดยมีทุนประกันให้เลือกตั้งแต่ 50,000 – 500,000 บาท แล้วแต่บริษัทรับประกันภัย จะกำหนดการรับประกัน

กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ปัจจุบันกรมธรรม์ประเภท 4 นี้ ไม่มีบริษัทประกันภัยใด ให้บริการแล้ว เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองเพียงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ นั่นเอง

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกันยานพาหนะทางบกและสามารถแจ้งคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

***กรณีเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก ต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย จำนวน 2,000 บาท ( เป็นข้อบังคับโดย คปภ แต่บริษัทผู้รับประกัน ก็จะมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายส่วนนี้ได้ด้วย )

 

เราจะเห็นได้ว่า หากว่าเราประสบเหตุโดยไม่คาดฝัน การทำประกันภัยรถยนต์ จะมีความสำคัญ และมีประโยชน์ไม่น้อยเลย เพราะช่วยคุ้มครองตัวเราและคู่กรณี โดยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุร้าย แทนเรานั่นเอง แต่ทั้งนี้ การเลือกประกันภัยรถยนต์ ก็จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเราเอง

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแบบของประกันภัย และการเลือก ตัวแทนบริษัทประกันภัย เพื่อช่วยเหลือประสานงานให้เรา กรณีเกิดเหตุ เพราะทุกๆคนไม่ได้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากรถยนต์ กันมากนัก ทำให้เมื่อเกิดเหตุ ก็จะไม่ทราบขั้นตอน หรือ ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน ก็จะเสียเปรียบได้นั่นเอง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ ติดต่อทำประกันภัย กับ ตัวแทนประกันภัย ที่เรารู้จัก อยู่ไกล้ จะดีที่สุดครับ

เช่นการเลือก ตัวแทนบริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ที่มีจำนวนตัวแทนมากกว่า 100,000 คน ทั่วประเทศ เป็นเครือข่าย ที่คอยช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ ได้ทุกที่ ทั่วประเทศไทย ให้สมกับสโลแกนว่า มิตรแท้ จริงใจ เปิดเผย ครับผม

ตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย-pp141361

ตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย-pp141361