Tag Archives: การประกันภัยรถยนต์

 • 0

ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Category:ความรู้เรื่องประกันภัย Tags : 

ประเภทของ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตามข้อกำหนดของ คปภ จะมีให้ผู้เอาประกันเลือกได้หลายแบบ เพื่อให้ตรงกับ  ความต้องการ ในเรื่องของความคุ้มครอง วงเงินประกัน ค่าเบี้ยประกันภัย และตลอดจน อายุการใช้งานของรถของผู้เอาประกันภัยอีกด้วย เราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง

ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภท ดังนี้ คือ

ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

กรมธรรม์ประเภท 1 เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมรอบด้านมากที่สุด ได้แก่

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

และในการทำประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประเภท 1 แบบต่อเนื่องๆทุกๆปี บริษัทผู้รับประกันภัย ก็จะให้ส่วนลดแก่ลูกค้าอีกด้วย

***ในกรณีได้รับส่วนลดประวัติดี สามารถรับส่วนลดโดยมีหลักฐานประวัติดีแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับประกัน

กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

โดยกรมธรรม์ประเภท 2 นี้ ลูกค้าสามารถเลือกวงเงินทุนประกันภัย สำหรับรถยนต์ของตนเองได้ด้วย โดยมีทุนประกันให้เลือกตั้งแต่ 50,000 – 500,000 บาท แล้วแต่บริษัทรับประกันภัย จะกำหนดการรับประกัน

กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ปัจจุบันกรมธรรม์ประเภท 4 นี้ ไม่มีบริษัทประกันภัยใด ให้บริการแล้ว เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองเพียงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ นั่นเอง

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกันยานพาหนะทางบกและสามารถแจ้งคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

***กรณีเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก ต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย จำนวน 2,000 บาท ( เป็นข้อบังคับโดย คปภ แต่บริษัทผู้รับประกัน ก็จะมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายส่วนนี้ได้ด้วย )

 

เราจะเห็นได้ว่า หากว่าเราประสบเหตุโดยไม่คาดฝัน การทำประกันภัยรถยนต์ จะมีความสำคัญ และมีประโยชน์ไม่น้อยเลย เพราะช่วยคุ้มครองตัวเราและคู่กรณี โดยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุร้าย แทนเรานั่นเอง แต่ทั้งนี้ การเลือกประกันภัยรถยนต์ ก็จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเราเอง

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแบบของประกันภัย และการเลือก ตัวแทนบริษัทประกันภัย เพื่อช่วยเหลือประสานงานให้เรา กรณีเกิดเหตุ เพราะทุกๆคนไม่ได้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากรถยนต์ กันมากนัก ทำให้เมื่อเกิดเหตุ ก็จะไม่ทราบขั้นตอน หรือ ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน ก็จะเสียเปรียบได้นั่นเอง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ ติดต่อทำประกันภัย กับ ตัวแทนประกันภัย ที่เรารู้จัก อยู่ไกล้ จะดีที่สุดครับ

เช่นการเลือก ตัวแทนบริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ที่มีจำนวนตัวแทนมากกว่า 100,000 คน ทั่วประเทศ เป็นเครือข่าย ที่คอยช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ ได้ทุกที่ ทั่วประเทศไทย ให้สมกับสโลแกนว่า มิตรแท้ จริงใจ เปิดเผย ครับผม

ตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย-pp141361

ตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย-pp141361


 • 3
ประกันภัยภาคสมัครใจ-มิตรแท้ประกันภัย

รูปแบบ การประกันภัยรถยนต์ ในเมืองไทย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

Category:ความรู้เรื่องประกันภัย Tags : 

การประกันภัยรถยนต์ (AUTOMOBILE INSURANCE) คือ การประกัน ความเสียหาย อันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคล หรือ ทรัพย์สิน ทั้งของผู้ขับขี่รถ และ ผู้ใช้ถนน จึงขอนำท่าน ไปทำความรู้จักกับ รูปแบบ การประกันภัยรถยนต์ ในเมืองไทย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

สำหรับในเมืองไทย มี รูปแบบการประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ ที่ถูกบังคับใช้โดยกฏหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อ ให้ความคุ้มครองต่อ ความสูญเสียของชีวิต และร่างกาย ของบุคคล ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ทุกๆคน

ในประเทศไทย  ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรี และเกิดเหตุรถบรรทุกดินระเบิด ระเบิดขึ้น ที่จังหวัดพังงา ในเวลาใกล้เคียงกัน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งสองเหตุการณ์อีกด้วย จนทำให้ต้องมีภาระการชดใช้ค่าเสียหาย เป็นมูลค่ามหาศาล

จึงได้มีการนำเสนอ กฏหมายดังกล่าวนี้ นั่นคือ ″พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ” ( พ.ร.บ.) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติฯขึ้น จนในที่สุด สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2535

ความคุ้มครองจาก พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ความคุ้มครองจาก พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

และนับแต่นั้นเป็นต้นมา รถทุกๆคันจะต้องมีการจัดทำ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉบับ พศ. 2535 จนเรียกกันติดปากว่า พรบ. รวมถึงเข้าใจผิดคิดว่า ถูกบังคับให้ทำ พรบ. ถ้าไม่ทำก็ต่อภาษีประจำปี ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่ได้ จนเป็นที่มาของ การไม่ได้จัดทำ ทั้ง ประกันภาคสมัครใจ และ ไม่ต่อภาษีประจำปี ( เพราะต่อไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้ทำ ประกันภัยภาคสมัครใจ )

 

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายความถึง การทำ การประกันภัยรถยนต์ ที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์ หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์ โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฏหมาย แต่อย่างใด

เพื่อเป็นการขยายขอบเขต คุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ อันได้แก่ การคุ้มครองทรัพย์สิน ทั้งของ ผู้ขับขี่ และ คู่กรณีนั่นเอง ซึ่งการทำประกันภัยรถยนต์แบบนี้ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในตลาดประกันภัยรถยนต์ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ ในภาคสมัครใจ

 

ประกันภัยภาคสมัครใจ-มิตรแท้ประกันภัย

ประกันภัยภาคสมัครใจ-มิตรแท้ประกันภัย