Tag Archives: เบี้ยประกัน

  • 2
การประกันภัย

มารู้จัก การประกันภัย เบี้ยประกันภัย

Category:ความรู้เรื่องประกันภัย Tags : 

ยินดีต้อนรับ ทุกๆท่าน เข้าสู่ เว็บไซต์เพื่อการประกันภัย ประกันวินาศภัย จาก มิตรแท้ประกันภัย

มารู้จัก การประกันภัย สักเล็กน้อย ก่อนเข้าสู่ข้อมูลลึกๆ ในตอนต่อไปกันดีกว่าครับ

การประกันภัย ในแง่ของลูกค้าอย่างเราๆ เอาที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การจ่ายเงินเพียงน้อยนิด ( เบี้ย ประกันภัย ) เพื่อแลกกับความคุ้มครองค่าเสียหาย ที่มากมาย หากมีเหตุไม่คาดคิด หรือเมื่อมีอุบัติเหตุนั่นเอง

 

การประกัน (Insurance) มีองค์ประกอบสามส่วน คือ

  • ผู้รับประกัน (Insurer) ได้แก่ บริษัทประกันภัยต่างๆ
  • ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder) ได้แก่ ลูกค้าอย่างเราๆ
  • ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ได้แก่ บุคคลหรือหน่วยงาน ที่ผู้เอาประกัน ยินดีให้รับผลประโยชน์

 

การประกันภัย เป็นการแบ่งเบาภาระ ของผู้เอาประกันภัย ( ลูกค้า ) ในยามมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือเมื่อมีอุบัติเหตุ เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดย

การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัย ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัย ของผู้เอาประกันภัย ไปสู่ บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัย จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนรับทำประกันภัย ( รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ) โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสีย เบี้ยประกันภัย ให้แก่บริษัทประกันภัย ตามที่ได้ตกลงกันไว้นั่นเอง

เช่น การทำประกันภัยชั้นหนึ่ง ของรถยนต์ ราคาเบี้ยประกันภัย 20,000 บาท แต่หากเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์คันเอาประกันภัย บริษัทก็จะจ่ายทดแทน ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุนั้นๆ ตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะซ่อมรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีมูลค่าเป็นหลักหมื่น หลักแสน หรืออาจจะมีมูลค่ามากเป็นล้านๆบาท นั่นเอง โดยผู้เอาประกันภัย จ่ายเบี้ยประกันเพียง 20,000 บาท เท่านั้น

การประกันภัย

การประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย