Tag Archives: ประกันภัยภาคบังคับ

  • 3
ประกันภัยภาคสมัครใจ-มิตรแท้ประกันภัย

รูปแบบ การประกันภัยรถยนต์ ในเมืองไทย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

Category:ความรู้เรื่องประกันภัย Tags : 

การประกันภัยรถยนต์ (AUTOMOBILE INSURANCE) คือ การประกัน ความเสียหาย อันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคล หรือ ทรัพย์สิน ทั้งของผู้ขับขี่รถ และ ผู้ใช้ถนน จึงขอนำท่าน ไปทำความรู้จักกับ รูปแบบ การประกันภัยรถยนต์ ในเมืองไทย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

สำหรับในเมืองไทย มี รูปแบบการประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ ที่ถูกบังคับใช้โดยกฏหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อ ให้ความคุ้มครองต่อ ความสูญเสียของชีวิต และร่างกาย ของบุคคล ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ทุกๆคน

ในประเทศไทย  ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรี และเกิดเหตุรถบรรทุกดินระเบิด ระเบิดขึ้น ที่จังหวัดพังงา ในเวลาใกล้เคียงกัน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งสองเหตุการณ์อีกด้วย จนทำให้ต้องมีภาระการชดใช้ค่าเสียหาย เป็นมูลค่ามหาศาล

จึงได้มีการนำเสนอ กฏหมายดังกล่าวนี้ นั่นคือ ″พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ” ( พ.ร.บ.) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติฯขึ้น จนในที่สุด สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2535

ความคุ้มครองจาก พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ความคุ้มครองจาก พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

และนับแต่นั้นเป็นต้นมา รถทุกๆคันจะต้องมีการจัดทำ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉบับ พศ. 2535 จนเรียกกันติดปากว่า พรบ. รวมถึงเข้าใจผิดคิดว่า ถูกบังคับให้ทำ พรบ. ถ้าไม่ทำก็ต่อภาษีประจำปี ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่ได้ จนเป็นที่มาของ การไม่ได้จัดทำ ทั้ง ประกันภาคสมัครใจ และ ไม่ต่อภาษีประจำปี ( เพราะต่อไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้ทำ ประกันภัยภาคสมัครใจ )

 

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายความถึง การทำ การประกันภัยรถยนต์ ที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์ หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์ โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฏหมาย แต่อย่างใด

เพื่อเป็นการขยายขอบเขต คุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ อันได้แก่ การคุ้มครองทรัพย์สิน ทั้งของ ผู้ขับขี่ และ คู่กรณีนั่นเอง ซึ่งการทำประกันภัยรถยนต์แบบนี้ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในตลาดประกันภัยรถยนต์ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ ในภาคสมัครใจ

 

ประกันภัยภาคสมัครใจ-มิตรแท้ประกันภัย

ประกันภัยภาคสมัครใจ-มิตรแท้ประกันภัย